«Իրատես»․ Իշխանությունը ցույց է տալիս, թե վերահսկում է իրավիճակը, բայց մեծ խուճապ կա հենց իր ներսում․ առողջապահական խնդիրները հաղթահարելուց հետո ավելի մեծ՝ տնտեսական խնդիրների փունջ է սպասվում

«Ասում են, թե իշ­խա­նու­թ­յու­նը թեև ցույց է տա­լիս, որ վե­րահս­կում է ի­րա­վի­ճա­կը, ի­րա­կա­նում մեծ խու­ճապ կա հենց իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում։ Ո­մանք չեն բա­ցա­ռում, որ Փա­շի­ն­յա­նի կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը չի կա­րո­ղա­նա­լու հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած խն­դիր­նե­րի տա­կից դուրս գալ։ Իշ­խա­նա­մերձ շր­ջա­նակ­նե­րը փաս­տում են, որ կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նում չկա նախ­կին ինք­նավս­տա­հու­թ­յու­նը, թե հան­րու­թ­յու­նը կա­րող է Փա­շի­ն­յա­նի լայ­վե­րի ու հա­վաս­տում­նե­րի խայ­ծը կուլ տալ, ո­րով­հետև ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ի­րա­վի­ճա­կը հաղ­թա­հա­րե­լուց հե­տո ա­վե­լի մեծ ա­լիք է սպաս­վում։ Տն­տե­սա­կան խն­դիր­նե­րի փունջն իս­կա­կան սպառ­նա­լիք է դառ­նում Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար, քա­նի որ ա­նա­պա­հով զանգ­վա­ծի ըմ­բոս­տու­թ­յու­նը կա­րող է Փա­շի­ն­յա­նի իշ­խա­նու­թ­յան ա­վար­տը գու­ժել»,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում։